Värmepumpar

Installation av luftvärmepump

Kort och översiktlig beskrivning av hur det går till att installera en värmepump. Denna installation har utförts av fackman och värmepumparna som installerades var luftvärmepumpar och av märket Sanyo.

Förberedelser

Det första som görs är att installera konsoller för innomhusdelen. Denna består av en metallplatta med fästen i. Viktigt här att tänka på var placeringen av fläkten ska sitta, det måste vara ett visst fritt utrymme runt fläkten. På bilden har konsollen placerats ovanför en ytterdörr, vilket är att föredra för bästa effekt. Därefter borras nödvändiga hål i väggar, bådde inner- och ytterväggar.

Konsoll för innomhusdel
Konsoll för innomhusdel på plats.

Hål borrade
Hål borrade.

Värmepumparna installeras

De, i detta fallet, båda värmepumparna som ska sitta på utsidan huset behöver någonting att monteras på. För detta används konsoller som fästs på husväggen. På dessa monteras små svarta dämpare som har till funktion att dämpa vibrationer från pumparna då de är igång. När dämparna är på plats återstår det bara att montera de båda pumparna.

Konsoll och dämpare för utomshudel monteras
Konsoller och dämpare för utomhusdelen monteras.

Första värmepumpen på plats
Första värmepumpen på plats.

Kanaler för luft

För att transportera luften in i huset från värmepumpen behövs luftslangar. Dessa slangar placeras i plastkanaler på väggen. Monteringen av detta görs i största möjliga mån så dolt som det är möjligt

Plastkanaler för luften
Plastkanaler för luften monteras i huset.

Det färdiga resultatet

Då var installationen klar. Resultatet av detta ser du på bilderna nedanför. Denna installation kostade ca: 50000 kronor och i det ingick värmepumpar, material och montering. Kostnaden för värmepumparna beräknas vara intjänade på ca två och ett halvt år.

De båda värmepumparna
De båda värmepumparna.

Innomhusdel på plats
Innomhusdel på plats.

Steg för steg


Kontakta oss | Ordlista | Sekretesspolicy | Översikt
© 2022 Värmepumpar.nu