Värmepumpar

Ordlista

Förklaringar på vanligt förekommande ord och uttryck.

Bergvärme | Bergvärmepump | COP | EER | Frånluft | Kollektor | Köldmedia | Luftavfuktare | Luftvärme | Luftvärmepump | Radiator | Täckningsgrad

Bergvärme

Värme som utvinns ur bergrunden. Läs mer om bergvärme

Bergvärmepump

Pump som används i bergvärmesystem. Pumpar runt vätska i systemet samt plockar ut överskottsvärme ur vätskan som pumpas upp från berggrunden. Mer information om bergvärmepumpar.

COP

Värmefaktor som berättar hur förhållandet mellan tillförd och uttagen energi.

EER

Köldfaktor som berättar förhållandet mellan tillförd och uttagen ennergi.

Frånluft

Luft som transporteras bort.

Kollektor

Rör/ledning som transporterar upp energi.

Köldmedia

Vätska som används för att kyla luft.

Luftavfuktare

Tar bort fukten ur luften.

Luftvärme

Värme som utvinns ur luften. Läs mer om luftvärme.

Luftvärmepump

Utvinner värme från luften och pumpar runt värme. Mer information om luftvärmepumpar.

Radiator

Element.

Täckningsgrad

En faktor som påvisar hur stor del av en bostads värmebehov en värmepump klarar av att täcka.

Information

Har du stött på ett ord du inte vet vad det betyder eller vill att ett ord beskrivs går det bra att kontakta oss.

Kontakta oss | Ordlista | Sekretesspolicy | Översikt
© 2022 Värmepumpar.nu