Värmepumpar

Bergvärmepumpar

Energi utvinns från berg med hjälp av bergvärmepumpar. Oavsett var du än plockar din energi ifrån så fungerar själva värmepumpen på samma sätt hela tiden.

BergvärmepumparLåg tempererad vätska förs från energikällan till värmepumpens förångare. I värmepumpens förångare överförs energi till ett köldmedie/köldmedia och vätskan temperatur sjunker. Efter det så pumpas vätskan tillbaka till energikällan för att hämta ny kraft.

Egenskaper

Köldmediets viktigaste egenskap är att det har en mycket låg kokpunkt. I värmepumpens slutna system cirkulerar köldmediet där det också förångas. Ångan leds sedan vidare till en kompressor där den komprimeras och köldmediets temperatur stiger väldigt kraftig.

Det mycket varma köldmediet överförs där efter till en kondensator som är placerad i vatten. Det vattnet värms nu upp av energin från köldmediet och temperaturen på köldmediet sjunker. Det varma vattnet kan sedan vi människor använda till tex uppvärmning, duschning osv. När temperaturen sjunker på köldmediet så övergår den från varm ånga till lite svalare vätska.

Men vätska är inte tillräckligt sval för att pumpas tillbaka till värmepumpens förångare. Innan den gör det så måste den passera några filter innan den till slut når en expansionsventil där temperatur och tryck sänks ytterligare. Cirkeln är nu sluten och köldmediet håller rätt temperatur och kan pumpas tillbaka till förångare där den kan förångas igen.

Specifikt för bergvärmepumpar

Det som gör bergvärmepumpar unika är att dom använder lagrad energi från berget. Vanligtvis brukar man borra hål som är mellan 70-220 meter djupa för att få fram energi. Har man en större lokal som ska värmas upp kan flera hål borras. Beroende på vattenflödet i berget kan ett nytt hål behöva borras inom ett antal år, behovet av detta varierar dock kraftigt.

Övriga värmepumpar

Luftvärmepumpar

Tillverkare av bergvärmepumpar

Kontakta oss | Ordlista | Sekretesspolicy | Översikt
© 2024 Värmepumpar.nu